מחזורי קורסים

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור לימודים – דצמבר 2019

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור לימודים – אוגוסט 2019

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור לימודים – יולי 2019

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור לימודים – מאי 2019

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור לימודים – מרץ 2019

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור לימודים – פברואר 2019

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור אוקטובר 2018

לצפייה בוידאו

icon-test

סדנת התנסות

לצפייה בוידאו

icon-test

מחזור יולי 2018

לצפייה בוידאו

icon-test